۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 سرکار خانم دکتر افشارمنش به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی معرفی شد

جلسه معارفه سرکار خانم دکتر افشارمنش سرپرست دانشکده پزشکی با حضور سرکارخانم دکتر فرامرزپور معاون آموزشی دانشگاه و جناب آقای دکتر آنائی معاون آموزشی دانشکده و جمعی از اساتید دانشکده برگزار گردید