۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

برگزاري اولين جشنواره ملي هنر و سواد سلامت در دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي

مهلت ارسال آثار هنري تا 31 ارديبهشت ماه 1403 و اختتاميه آن در تيرماه سال آينده تعيين شده است شايان ذكراست اطلاعات تكميلي درسايت جشنواره در دسترس است