۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 بازه زماني سامانه انتقال و ميهماني اين دانشگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 1404 -  1403 

آدرس سامانه درخواست میهمانی دانشجویان: https://guest.behdasht.gov.ir/

 

 توضیحات