۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

 

 

کسب حد نصاب 2/5 درصد برتر آزمون علوم پایه توسط جناب آقای محمد رسول نجم دانشجوی پزشکی ورودی 1400 را خدمت ایشان و کادر آموزشی دانشکده پزشکی تبریک عرض می نماییم