۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

نام و نام خانوادگی: لیلا ملایی

سمت اداری:کارشناس آموزش بالینی

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس:43317902-034

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و هماهنگی اساتید
 • کنترل انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
 • همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
 • رسیدگی به درخواست دانشجویان و در صورت لزوم ارجاع آنها به شورای آموزشی دانشکده
 • تحویل فرم حق التدریس به اساتید و دریافت حکم کارگزینی به انضمام فرم تشکیل شده جهت پرداخت حق التدریس
 • اعلام واحد و ساعات تدریس اساتید به مدیر آموزش جهت محاسبه حق التدریس
 • اعلام آمار و اسامی دانشجویان فارغ التحصیل به انضمام ارسال پرونده های مربوطه جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی به ادراه فارغ التحصیلان
 • تشکیل و تکمیل پرونده های آموزشی دانشجویان بالینی

 

 

نام و نام خانوادگی: سمانه میرکهنوج

سمت اداری:کارشناس آموزش علوم پایه

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی: مامایی

شماره تماس:43317902-034

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و هماهنگی اساتید
 • بررسی پرونده دانشجویان و تعیین موارد خاص(مشروطی، غیبت طولانی و...)و اعلام به استاد مشاور
 • کنترل انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
 • کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه آموزشی پیش بینی شده و جبرانی و ثبت در فرم های مربوطه
 • همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
 • رسیدگی به درخواست دانشجویان و در صورت لزوم ارجاع آنها به شورای آموزشی دانشکده
 • تحویل فرم حق التدریس به اساتید و دریافت حکم کارگزینی به انضمام فرم تشکیل شده جهت پرداخت حق التدریس
 • اعلام واحد و ساعات تدریس اساتید به مدیر آموزش جهت محاسبه حق التدریس
 • اعلام آمار و اسامی دانشجویان فارغ التحصیل به انضمام ارسال پرونده های مربوطه جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی به ادراه فارغ التحصیلان
 • تشکیل و تکمیل پرونده های آموزشی دانشجویان علوم پایه

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه مشایخی

سمت اداری:کارشناس بایگانی

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس:43317902-034

شرح وظایف:

 • بایگانی نمودن کلیه نامه ها و مدارک در پرونده های مربوطه و زونکن ها
 • حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان
 • بررسی پرونده های دانشجویان و اعلام نواقص به آموزش دانشکده
 • تعویض زونکن ها و پرونده های فرسوده
 • ثبت نامه هاي دانشجويي و فارغ التحصيلي
 •  پاسخگويي ارباب رجوع وكارشناسان
 • ايجاد وتكميل اطلاعات و اسكن مدارك دانشجويان و دانش آموختگان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا گروهی

سمت اداری:مسئول واحد انفورماتیک

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

شماره تماس:43317906-034

شرح وظایف:

. ارائه دادن دروس هرترم همراه با وارد کردن برنامه کلاسی و امتحانی

. انجام کدینگ به اساتید ، کارکنان ، دانشجویان و دروس

. ثبت نمرات دانشجویان میهمان و انتقالی

. به روز رسانی تاریخ دسترسی اساتید و دانشجویان به سامانه هم آوا 

. بررسی و انجام  انتخاب واحد دستی دانشجویان

وارد کردن نمرات آزمون جامع دانشجویان هردوره در سامانه هم آوا

. باز کردن سایت نمره برای اساتید در هر نیمسال

. بررسی و پیگیری مشکلات اساتید ، دانشجویان و کارکنان در مورد سامانه هم آوا و انتقال آن از طریق گذاشتن پیام یا تیکت به سیستم پشتیبانی آنلاین