۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

 

اساتید مدعو

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

دکتر صالح گوهری

ژنتیک پزشکی

دانشیار

2

دکتر سعیدی

ژنتیک پزشکی

استادیار

 

 

*طرح درس

*برنامه آموزشی دکتری عمومی (سرفصل های ژنتیک)