۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

 

 

اساتید مدعو

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

دکتر ابراهیمی

انگل شناسی

استادیار

2

دکتر افگار

انگل شناسی

استادیار

 

*برنامه آموزشی دکتری عمومی (سرفصل های انگل شناسی)