۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

شرح وظایف:

1-مشارکت در تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده

2-شرکت در شورای پژوهشی دانشکده و همکاری در بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی

3-مشارکت در ایجاد انگیزه و علاقه اعضای هیئت علمی جهت فعال نمودن پژوهش

4-مشارکت در برگزاری سمینارها، کنگره ها، ژورنال کلاب ها و کارگاه های پژوهشی محور